Quân Từ Không Tang NANO

Quân từ không tang Nano là loại quân tráng hỗn hợp kim loại được xử lý bằng công nghệ hóa học và hệ thống Nano.

Bóc quân ra 100% không tang.

Ứng dụng kết hợp chơi với bệ từ. Tỷ lệ chuẩn 100%

Gọi Ngay
Gọi Ngay

Nhắn Messenger
Chat Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo